Betingelser

Forsikringsbetingelser

Fartøjernes optagelse (PDF)
Fartøjernes værdiansættelse (PDF)
Præmie (PDF)
Almindelige krav til fartøjet og fartøjets fører (PDF)
Foreningens erstatningspligt, almindelige regler, udgifter til redningsforanstaltninger (PDF)
Partielle skader, erstatningspligtens indtræden, erstatningens beregning (PDF)
Totalforlis (PDF)
Om ansvar over for trejdemand (PDF)
Skader vedrørende fiskeredskaber og ankergrejer (PDF)
Forsikring imod tidstab (PDF)
Forsikring af fangst, der er ombord i et forsikret fartøj (PDF)
Skader, der ikke er omfattet af forsikringen (PDF) 
Udbetaling af erstatning m.v. (PDF)

Vedtægter

Almindelige Bestemmelser (PDF)
Generalforsamlingen (PDF)
Valg af bestyrelse (PDF)
Daglig ledelse (PDF)
Medlemmerne (PDF)
Regnskabet (PDF)
Diverse (PDF)
Besigtelses- og taksationsforretninger (PDF)
Vedtægtsændringer og foreningens opløsning (PDF)

Gebyr på præmieopkrævninger

Pr. 1. januar 2023 opkræves et gebyr på 35 kr. på alle præmieopkrævninger til dækning af ekspeditionsomkostninger, porto, udskrivning af dokumenter m.v.