Fangst ombord

Forsikringen omfatter:

  • Forsikringen dækker alene fangst, der befinder sig ombord i et forsikret fartøj, og som er anbragt under lukket dæk.

Dækningsomfang:

  • Forsikringen dækker skader efter tab, som er indtruffet som følge af totalforlis eller beskadigelse ved brand, eksplosion, kæntring, grundstødning, sammenstød, påsejling eller som er en følge af, at lasten er blevet forurenet af udstrømmende væsker fra rørsystemer i fartøjets lastrum samt temperaturskade på fangst forårsaget af havari på skibets køl/frysemaskineri.- jvf. forsikringsbetingelserne Kap. 11

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne