Information

FINANSTILSYNET

Finanstilsynets redegørelse efter inspektion august 2013

RAPPORTER

Rapport om solvens og finansiel situation 2016

Rapport om solvens og finansiel situation 2017

Rapport om solvens og finansiel situation 2018

Rapport om solvens og finansiel situation 2019

Rapport om solvens og finansiel situation 2020

Rapport om solvens og finansiel situation 2021

Rapport om solvens og finansiel situation 2022

Rapport om solvens og finansiel situation 2023

POLITIKKER

Politik for lønpolitik

Politik for mangfoldighed

Politik for persondatapolitk 

REVISIONSUDVALG

Bestyrelsen har vedtaget at hele bestyrelsen udgør revisionsudvalget. Bestyrelsens formand er formand for revisionsudvalget, og mindst ét medlem skal have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Møder holdes i forbindelse med bestyrelsesmøderne eller, når formanden finder det nødvendigt for løsning af revisionsudvalgets opgaver. Der er vedtaget en forretningsorden for revisionsudvalget.