Besætning

Forsikringen omfatter:

 • Lovpligtig ulykkesforsikring
 • Gruppeulykke
 • Sundhedsforsikring

Dækningsomfang:

Ulykkesforsikring:

 • Udgifter til sygebehandling, genoptræning, briller mv.
 • Erstatning for tabt erhvervsevne
 • Godtgørelse for varig mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald til efterladte
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Aktiv skadesbehandling

Gruppeulykke:

 • Erstatning ved død, som følge af et ulykkestilfælde opstået i arbejdstiden

Sundhedsforsikring:

 • Dækker for behandlingsbehov der opstår alle årets dage også i fritiden

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne