Ansvar

Forsikringen omfatter:

Dækningsomfang:

  • Den erstatning reder skal udrede til tredjemand i erstatning for skade forvoldt ved brug af fartøjet og ved det med fartøjet udøvede fiskeri som ikke erstattes af kaskoforsikringen

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne