Om os

Skibsforsikringen Frederikshavn blev stiftet i 1868, og er den ældste forening i Danmark
der forsikrer fiskefartøjer.
Foreningen har til formål, ved gensidig forsikring af medlemmernes fiskefartøjer,
at sikre mod økonomisk tab efter en forsikringsbegivenhed.

Skibsforsikringen Frederikshavn startede som en lokal forening, men er i dag landsdækkende.

Skibsforsikringen Frederikshavn er en “non profit” forening. Medlemmerne er ejerne af de
forsikrede fiskefartøjer og det er foreningens opgave, at forsikre medlemmernes fiskefartøjer
til nettopris.

Skibsforsikringen Frederikshavn tilbyder som standard en forsikring der udover traditionel
dækning for kasko og ansvar, også inkluderer supplerende ansvar, forsikring af besætningens
ejendele, fangst ombord, tidstab og panthaver interesse.

Skibsforsikringen Frederikshavn kan som tillæg til standard forsikringen tilbyde kasko interesse
forsikring, forsikring af redskaber, samt en besætningsforsikring, der dækker lovpligtig ulykke,
sundhedsforsikring , gruppeulykke og produktansvar.

Skibsforsikringen Frederikshavn tilbyder altid personlig rådgivning, med mulighed for, at
forsikringen tilpasses individuelt til medlemmernes behov og ønsker.

Skibsforsikringen Frederikshavn har egen teknisk stab, der sikrer en hurtig og faglig
havaribehandling.
Erstatningsberegningen er enkel og gennemskuelig, ingen beløbsloft på enkelkomponenter og
ingen aldersafkortning.