Kaskoforsikring

Forsikringen omfatter:

  1. Fartøjet med skrog, inventar og tilbehør af enhver art.
  2. Maskineri med tilbehør i og uden for maskinrum.

Dækningsomfang:

  • Skader som ved en ulykkelig hændelse rammer et forsikret fartøj på søen, i havn eller på bedding iht. forsikringsbetingelserne.
  • Indbrud
  • Svampeskade i træfartøjer
  • Kollisionsansvar iht. Dansk Søforsikrings Konvention

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne