Kasko-Interesse

Forsikringens omfatter:

  • Forsikringen omfatter den økonomiske interesse, som den forsikrede har i skibet, og som ikke er dækket af kaskoforsikringen

Forsikringen omfang:

  • Kaskointeresse forsikringen yder kun erstatning når betingelserne for eller som totaltab er opfyldt jf. forsikringsbetingelserne kap. VII

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne