Tidstab

Forsikringen omfatter:

  • Forsikringen omfatter tidstab, som skyldes, at fartøjet i forsikringstiden har været ude af drift for at reparere en skade, som er erstatningsberettiget.

Dækningsomfang:

  • For et enkelt havari erstattes alene tab, som overstiger tidstabet i 15 arbejdsdage og max. 90 arbejdsdage

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne