Redskaber

Forsikringen omfatter:

  • Skader på fiskeredskaber og ankergrej.

Dækningsomfang:

  • Skaden som indtræffer ombord og skyldes et fartøjet overgået havari som er erstatningsberettig.
  • Godtgørelse til opfiskning af efterladte fiskeredskaber og ankergrej.
  • Godtgørelse af fiskeredskaber og ankergrej som er efterladt og ikke kan opfiskes.

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne