Produkter

Kaskoforsikring:

Forsikringen omfatter:

 1. Fartøjet med skrog, inventar og tilbehør af enhver art.
 2. Maskineri med tilbehør i og uden for maskinrum.

Dækningsomfang:

 • Skader som ved en ulykkelig hændelse rammer et forsikret fartøj på søen, i havn eller på bedding iht. forsikringsbetingelserne.
 • Indbrud
 • Svampeskade i træfartøjer
 • Kollisionsansvar iht. Dansk Søforsikrings Konvention

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen


Ansvar

Forsikringen omfatter:

Dækningsomfang:

 • Den erstatning reder skal udrede til tredjemand i erstatning for skade forvoldt ved brug af fartøjet og ved det med fartøjet udøvede fiskeri som ikke erstattes af kaskoforsikringen

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen


Supplerende ansvar

Forsikringen omfatter:

 • Den erstatning reder skal udrede ved et uagtsomt forhold for skade på person og som ikke er dækket af den lovpligtige ulykkesforsikring.

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen


Besætningens ejendele

Forsikringen omfatter:

 • Den erstatning reder skal urede som følge af forlis eller andet havari til besætningen for skader eller tab af deres ejendele.

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen


Fangst ombord

Forsikringen omfatter:

 • Forsikringen dækker alene fangst, der befinder sig ombord i et forsikret fartøj, og som er anbragt under lukket dæk.

Dækningsomfang:

 • Forsikringen dækker skader efter tab, som er indtruffet som følge af totalforlis eller beskadigelse ved brand, eksplosion, kæntring, grundstødning, sammenstød, påsejling eller som er en følge af, at lasten er blevet forurenet af udstrømmende væsker fra rørsystemer i fartøjets lastrum samt temperaturskade på fangst forårsaget af havari på skibets køl/frysemaskineri.- jvf. forsikringsbetingelserne Kap. 11

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen


Tidstab

Forsikringen omfatter:

 • Forsikringen omfatter tidstab, som skyldes, at fartøjet i forsikringstiden har været ude af drift for at reparere en skade, som er erstatningsberettiget.

Dækningsomfang:

 • For et enkelt havari erstattes alene tab, som overstiger tidstabet i 15 arbejdsdage og max. 90 arbejdsdage

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen


Panthaver interesse

Forsikringen omfatter:

 • Panthaverinteresse forsikring op til forsikringssum

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen


Kaskointeresse forsikring

Forsikringens omfatter:

 • Forsikringen omfatter den økonomiske interesse, som den forsikrede har i skibet, og som ikke er dækket af kaskoforsikringen

Forsikringen omfang:

 • Kaskointeresse forsikringen yder kun erstatning når betingelserne for eller som totaltab er opfyldt jf. forsikringsbetingelserne kap. VII

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen


Redskaber

Forsikringen omfatter:

 • Skader på fiskeredskaber og ankergrej.

Dækningsomfang:

 • Skaden som indtræffer ombord og skyldes et fartøjet overgået havari som er erstatningsberettig.
 • Godtgørelse til opfiskning af efterladte fiskeredskaber og ankergrej.
 • Godtgørelse af fiskeredskaber og ankergrej som er efterladt og ikke kan opfiskes.
 • Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen


Besætningsforsikring

Forsikringen omfatter:

 • Lovpligtig ulykkesforsikring
 • Gruppeulykke
 • Sundhedsforsikring

Dækningsomfang:

Ulykkesforsikring:

 • Udgifter til sygebehandling, genoptræning, briller mv.
 • Erstatning for tabt erhvervsevne.
 • Godtgørelse for varig mén.
 • Overgangsbeløb ved dødsfald til efterladte
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Aktiv skadesbehandling

Gruppeulykke:

 • Erstatning ved død, som følge af et ulykkestilfælde opstået i arbejdstiden.

Sundhedsforsikring:

 • Dækker for behandlingsbehov der opstår alle årets dage også i fritiden.

Overnævnte er hovedoverskrifter detaljeret betingelser er omtalt i forsikringsbetingelserne

tilbage til toppen